Open menu ▼

Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens

NPG Hout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de NPG Hout internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de NPG Hout internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de NPG Hout internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door NPG Hout ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

NPG Hout zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met NPG Hout , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de NPG Hout internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. NPG Hout verwerkt deze gegevens teneinde:

de NPG Hout internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;

de Diensten die via de NPG Hout internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;

de dienstverlening van NPG Hout, al dan niet via de NPG Hout internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen NPG Hout internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat NPG Hout uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

NPG Hout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de NPG Hout internetsite bent. NPG Hout gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de NPG Hout internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door NPG Hout kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de NPG Hout internetsite.

De NPG Hout internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de NPG Hout internetsite. NPG Hout houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de NPG Hout internetsite.

Beveiliging

NPG Hout heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens NPG Hout toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

NPG Hout kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. NPG Hout is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. NPG Hout raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de NPG Hout Internetsite, kunt u contact opnemen via info@npghout.nl

 

 

Zoeken

Zoeken

Categorie├źn

Afhalen & bezorgen

U kunt uw bestelling bij ons afhalen of laten bezorgen. Het afhaal adres is koningsweg 2-21 in Soest.

Voor het afhalen van uw bestelling dient u een afspraak te maken. NPG hout verkoopt alleen aan bedrijven met een KVK nummer. Voor informatie over bezorgkosten klik hier.


Winkelwagen

U heeft momenteel nog geen producten in uw winkelwagen.

Recent door u bekeken

Nog geen producten bekekenen.